Fľaša na riedenie kozmetiky

Rieďte kozmetiku jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým! Či budete vytvárať silnejšiu alebo slabšiu koncentráciu, táto 500 ml miešacia fľaša s odmerkou na boku je na to dokonalá.

Návod na použitie: Zložte vrchnák, narieďte kozmetiku s vodou, nasaďte vrchnák, zatrepte a môžete striekať priamo do srsti.

5,00 €